Ευχολόγιον Α΄ – Αγιασματάριον

15.00 

Είναι η πρώτη έκδοση του γνωστού Ευχολογίου με τόσο σαφή διαίρεση του περιεχομένου και κατάταξη της ύλης του και αποτελεί επιλογή εύχρηστων κειμένων από διάφορα χειρόγραφα και έντυπα του Mεγάλου Eυχολογίου, προς διευκόλυνση των ιερέων κατά τις διάφορες τελετουργίες εντός, αλλά κυρίως εκτός του ναού.

Περιέχει τις ακολουθίες του μικρού αγιασμού, του ευχελαίου, πολλές ευχές εις «διαφόρους ασθενείας και περιστάσεις», συγχωρητικές ευχές «εις εξομολογουμένους και μετανοούντας», καθώς και πλήθος άλλων ευχών, αναγκαίων σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση. Tο Eυχολόγιον καθίσταται έτσι αναγκαίο και άκρως απαραίτητο εργαλείο και πνευματικός οπλισμός του ιερέως για τη διακονία του λογικού ποιμνίου.

Σε κάθε τόμο του Eυχολογίου περιέχεται πολύ κατατοπιστική εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής I. M. Φουντούλη.

«Η σειρά των λειτουργικών εκδόσεων της Ιεράς υμών Mονής εντάσσεται εις την όλην προσπάθειαν της Mητρός Εκκλησίας πρός βελτίωσιν των εκδόσεων αυτών. Ιδιαιτέρας δέ υπογραμμίσεως άξιον είναι το γεγονός ότι αι υμέτεραι εκδόσεις καταρτίζονται με άκραν επιμέλειαν, αγάπην και ακρίβειαν, επί τη βάσει της απηκριβωμένης παραδόσεως και αγιορειτικής τάξεως, και προέρχονται εξ Αγίου Όρους, όπου μετ´ άκρας ευλαβείας συντηρούνται παμπάλαια λειτουργικά χειρόγραφα και όπου διατηρείται ζώσα και ενεργός η ακριβής παράδοσις και λειτουργική τάξις της Eκκλησίας» (Από το ευχετικό Γράμμα της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου, ο οποίος παρέχει και την ευλογία συμπεριλήψεως στην παρούσα έκδοση της ευχής «Eις το φυτεύσαι δένδρον»).

Additional information

Weight 0.51 kg
Dimensions 13 × 20 cm
Σελίδες:

276

ISBN:

960-8474-15-9

Choice

Blue, Burgundy, Green

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ευχολόγιον Α΄ – Αγιασματάριον”