Ευχολόγιον B’ – Σχηματολόγιον

15.00 

Ο Β´ Τόμος του Ευχολογίου περιλαμβάνει την «ακολουθίαν του αγίου βαπτίσματος» με όλες τις προβαπτισματικές και μεταβαπτισματικές ευχές (Ευχές «επί γεννήσει παιδίου», «εις το ποιήσαι κατηχούμενον», καθώς και τις ευχές «της απολούσεως», της «τριχοκουρίας» και διάταξιν «περί του αγίου βαπτίσματος εν κινδύνω θανάτου»), τις ακολουθίες «εις αρχάριον ρασοφορούντα», «του μικρού σχήματος ,ήτοι του μανδύου», και «του μεγάλου και αγγελικού σχήματος», ευχήν «εις το αποκουκουλίσαι», τις ευχές του «Μεγάλου Εσπερινού της αγίας Πεντηκοστής» και σε παράρτημα ευχές «Εις γυναίκα λεχώ» και «Εις απόβλησιν γυναικός και μή ζώντο παιδίον», «Εις το φορέσαι τινα ράσον μόνον και καμηλαύχιον», «Εις εισερχόμενον εις εκκλησιαστικήν διακονίαν», καθώς και δύο άλλες ευχές «εις το αποκουκουλίσαι» και τέλος έξι ευχές «Επίμελλούσης λαμβάνειν σχήμα μοναστρίας».

SKU: N/A Categories: ,

Description

«Η εις το εισαγωγικόν σημείωμα του πρώτου τόμου της παρούσης σειράς του Ευχολογίου, ήγουν το «Αγιασμα­τάριον», γενομένη υπό του αειμνήστου λειτουργιολόγου καθηγητού του Α.Π.Θ. Ιωάννου Φουντούλη αναγγελία της εκδόσεως του δευτέρου τόμου υπό τον τίτλον «Σχηματολόγιον», έρχεται σήμερον, μετά παρέλευσιν ικανού χρόνου, χάριτι και ευδοκία Θεού, να παραδοθή προς χρήσιν του τιμίου πρεσβυτερίου. Ο παρών τόμος έλαβε τον τίτλον «Σχηματολόγιον», καθώς εις πλείστα χειρόγραφα αναφέρεται ως τοιούτος, εμπεριέχον κατά βάσιν τας ακολουθίας του μικρού και του μεγάλου και αγγελικού σχήματος των μοναχών…Προετιμήθη, λοιπόν, ο συμβολικός ούτος τίτλος ως προσεγγίζον θεολογικώς, αλλά και νοηματικώς, και εις το πρώτον βάπτισμα, καθότι ως «εν είδει σχήματος» δίδεται τω νεοφωτίστω το του Χριστιανού όνομα, δεδομένης της υπό των πατέρων της Εκκλησίας ονομασίας της μοναχικής κουράς ως του δευτέρου βαπτίσματος. (Από την εισαγωγή του βιβλίου).

Additional information

Weight 0.39 kg
Σελίδες:

168

ISBN:

978-960-8474-43-7

Choice

Blue, Burgundy, Green