Ευχολόγιον Γ’ – Εξοδιαστικόν

15.00 

Περιλαμβάνει το νεκρώσιμο Tρισάγιο, τις ακολουθίες του εξοδιαστικού των μοναχών, σε ιερέα τελευτήσαντα, την νεκρώσιμη ακολουθία σε κοσμικούς άνδρες, κανόνα αναπαύσιμο σε γυναίκες, ακολουθία σε νήπια κοιμηθέντα, τη νεκρώσιμη ακολουθία της Διακαινησίμου, την ακολουθία του μνημοσύνου, την «ακολουθία εις ψυχορραγούντα», και σε παράρτημα διάφορες ευχές «εις κοιμηθέντας», συγχωρητικές «εις πάσαν αράν και αφορισμόν», καθώς και «Διακονικά εις κοιμηθέντας».
«Προερχομένη δε η έκδοσις αύτη εξ Αγίου Όρους, δικαιούται, ως νομίζομεν, να φιλοδοξή ότι αποτελεί ανασχετικόν φραγμόν εις την περαιτέρω φθοράν των λειτουργικών νεκρωσίμων ημών τύπων δια της αποτυπώσεως των θεωρητικώς ισχυόντων, αλλά και εν τη πράξει μερικώς, ως είπομεν, διασωζομένων. Oι διά του τρόπου τούτου προβαλλόμενοι κατά κυριολεξίαν «λειτουργικοί θησαυροί», κατά το συνήθως και ευκόλως λεγόμενον, αποτελούν και καθ´ εαυτούς στοιχεία πολύτιμα δια τον εμπλουτισμόν και την αναρρίπισιν των λατρευτικών θεσμών, τους οποίους έφθειρεν η παλαιότης του χρόνου και η ραθυμία των ανθρώπων…» (Από την εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής I. M. Φουντούλη).

Additional information

Weight 0.49 kg
Dimensions 13 × 20 cm
Σελίδες:

274

ISBN:

960-8474-17-5

Choice

Blue, Burgundy, Green

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ευχολόγιον Γ’ – Εξοδιαστικόν”