Περί Ζωής Λόγος Ελπίδος

8.50 

Το βιβλίο τσέπης Περί Ζωής περιλαμβάνει οκτώ κατηχήσεις του Γέροντος Αιμιλιανού, επιλεγμένες από την πεντάτομη σειρά Κατηχήσεις και Λόγοι και από άλλες δημοσιεύσεις, που ανταποκρίνονται στις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο πόνος που προκαλούν οι ασθένειες της ψυχής και του σώματος, και η καθημερινή οδύνη που προκαλούν τα απροσδόκητα γεγονότα της ζωής, μεταβάλλονται σε σωτήρια ελπίδα καί χαρά, η οποία γίνεται «λύπης όλεθρος», διότι εκεί βρίσκομε την μεγάλη ταπείνωση του Θεού, που μας υψώνει σε νέες αποκαλύψεις της αγάπης του.

«Δια τούτο, όταν αισθανώμεθα χαμένοι, αποτυχημένοι, συντετριμμένοι, αμαρτωλοί, αμετανόητοι, ας αναμένωμεν τον Θεόν να εισέλθη εις την καρδιάν μας και εις την κόλασίν μας. Να μη περιπίπτωμεν εις απελπισίαν, διότι η απελπισία είναι υπερηφάνεια. Είναι η μεγαλυτέρα ανταρσία εναντίον του Θεού…Και Εκείνος θα έλθη να μας εύρη…Τότε θα εγερθώμεν και θα ίδωμεν την χείρα του, η οποία θα θέλη να μας αναγάγη εις περισσοτέραν θεογνωσίαν».

Ευχόμαστε οι αναγνώστες να γίνουν κάτοχοι αυτής της σωτήριας ελπίδος, την οποίαν σήμερα παρά ποτέ χρειάζεται ο άνθρωπος, και την οποία χαρίζει η βεβαιότητα ότι τα πάντα στην ζωή μας μπορούν να γίνουν ανταλλάγματα αιωνίας ευφροσύνης.

In stock

Additional information

Weight 0.30 kg
Dimensions 10.5 × 17 cm
Επιμέλεια: Edition:

Ιερόν Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια
Holy Convent of the Annunciation, Ormylia

Εκδόσεις: Publications:

ΙΝΔΙΚΤΟΣ
INDIKTOS

Σελίδες / Pages:

256

ISBN:

960-518-250-5

Έκδοση / Edition:

A' έκδοση – 2005
1st Edition – 2005

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Περί Ζωής Λόγος Ελπίδος”