Πάσχα Μέγα -Β’- Great Pascha

10.00 

Μελοποιήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης
ΤΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ
1. Ήχος α´ Ανανές
2. Ήχος β´ Νεανές
3. Ήχος γ´ Νανά
4. Νανά Εις το μνήμα σε επεζήτησεν
5. Ήχος δ´ Λέγετος
6. Ήχος πλ. α´ Ανεανές
7. Ήχος πλ. β´ Νενανώ
8. Ήχος βαρύς Αανές
9. Έωθινόν Ζ´ Αανές, Ιδού σκοτία και πρωί
10. Ήχος πλ. δ´ Νεαγιέ
11. Πασχαλινά στιχηρά· ήχος πλ. α´ έξω Ανεανές
12. Δοξαστικό της Αναστάσεως· ήχος πλ. α´ Ανεανές
Διάρκεια: 74:92΄

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 13 × 12.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Πάσχα Μέγα -Β’- Great Pascha”