Παράκλησις Οσίου Σίμωνος του Μυροβλύτου – Supplicatory Canon of Saint Simon the Myrrh-bearer

12.00 

Έχοντες την ευλογίαν να ασκώμεθα επί του απορρώγος βράχου του αστροθεάμονος Πατρός και Κτίτορος οσόου Σίμωνος του Μυροβλύτου, αισθανόμεθα αδιάκοπον την μυστικήν παρουσίαν, τόσον αυτού όσον και της συγκτιτορίσσης αγίας μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής. Του μεν οσίου Σίμωνος αισθητόν σημείον κοινωνίας μας παραμένει το πλησιόχωρον σπήλαιον, όπου τους κατά Χριστόν αγώνας ετέλεσεν, της δε αγίας Μαγδαληνής η αριστερά και θαυματουργούσα χειρ υπενθυμίζει καθημερινώς την οφειλομένην ζέσιν της θείας αγάπης προς τον Κύριον Ιησούν. Από πολλών δε ετών παρακαλούμενοι εκ μέρους των φιλαγίων προσκυνητών της Μονής μας, απεφασίσαμεν οφειλετικώς να κυκλοφορήσωμεν εις ψηφιακούς δίσκους τους παρακλητικούς κανόνας των Αγίων μας, ψαλλομένους από τον χορόν των ιεροψαλτών πατέρων μας. Επικαλούμενοι δε επί πάντας την χάριν και ευλογίαν του εν αγίοις αναπαυομένου Τριαδικού Θεού, ταις πρεσβείαις των υμνουμένων παρακλητικώς προστατών μας, διατελούμεν ταπεινοί ευχέται πάντων εν Κυρίω.

† Ο Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους Άθω

Αρχιμανδρίτης Ελισαίος

Περιεχόμενα:

1. «Ευλογητός ο Θεός…»

2. «Κύριε εισάκουσον…» (Ψαλμός 142)

3. «Θεός Κύριος…» και Απολυτίκια

4. «Ελέησόν με ο Θεός…» (Ψαλμός 50)

5. Ο Κανών. Α´ και Γ´ ωδή

6. Αίτησις – Κάθισμα

7. Δ´, Ε´ και ΣΤ´ ωδή του Κανόνος

8. Αίτησις – Κοντάκιον – Προκείμενον

9. Ευαγγέλιον

10. Δόξα… – «Σίμωνος Οσίου» – Και νυν… – «Ταις της Θεοτόκου» –

     «Ελέησόν με ο Θεός…» – «Σίμων πανσεβάσμιε…»

11. «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…» – Κύριε ελέησον

12. Ζ´, H´ και Θ´ ωδή του Κανόνος

13. «Άξιόν εστιν» και Μεγαλυνάρια

14. Τρισάγιον – Απολυτίκιον

15. Αίτησις – Απόλυσις

16. Τροπάρια μετά την Απόλυσιν

17. Εκλογή του οσίου πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλύτου, ήχος πλ. δ´

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.21 kg
Διαστάσεις 14 × 12.5 cm
Σελίδες:

32

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Παράκλησις Οσίου Σίμωνος του Μυροβλύτου – Supplicatory Canon of Saint Simon the Myrrh-bearer”