Υφαντήριο – Ιερορραφείο

Στο Εργαστήριο Υφαντουργίας οι αδελφές, πιστές στην παράδοση, χρησιμοποιούν ξύλινους χειροκίνητους αργαλειούς για να υφάνουν αργαλείσια κεντητά ιερατικά άμφια, τα θαυμάσια πολυσταύρια φελόνια, επιτραχήλια, κουρτίνες με κλασικά λαϊκά διακοσμητικά μοτίβα. Φημισμένα είναι τα πολυσταύρια φελόνια, με τους υφασμένους σύμφωνα με την βυζαντινή παράδοση σταυρούς, όμοια με εκείνα που φορούν οι Άγιοι οι οποίοι εικονίζονται στους τοίχους και τους θόλους των καθολικών των μονών.

 N7k3076sm

Λεπτομέρεια υφαντής αρχιερατικής στολής

 N7k6053sm

Κεντητή ιερατική στολή

Dscn3402sm

Λεπτομέρεια υφαντής αρχιερατικής στολής

 N7k5483sm

Αργαλειοί

 N7k3077sm

Αρχιερατική στολή

 N7k5896sm

Ιερορραφείο

Οι αργαλείσιες στολές προτιμώνται από πολλούς ιερείς, καθώς είναι ωραίες και ελαφρές, ενώ πλένονται εύκολα και είναι ανθεκτικές. Έτσι, οι πέντε αργαλειοί της μονής δεν σταματούν να παράγουν, καθώς οι παραγγελίες που δέχονται είναι πολλές.

ΙΕΡΟΡΡΑΦΕΙΟ

Στο Εργαστήριο Ιερορραπτικής γίνεται μια δουλειά που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Eδώ αρχίζει αλλά και καταλήγει ο κύκλος των εργασιών των εργαστηρίων, δηλαδή η αρχική κοπή και η τελική συρραφή των ιερών αμφίων. Οι ιερορράπτριες είναι υπεύθυνες στο να πάρουν σωστά τα μέτρα του ιερέα που κάνει την παραγγελία και να κόψουν το ύφασμα, προκειμένου εν συνεχεία να το δώσουν στο σχεδιαστήριο, το κεντητήριο ή τους αργαλειούς. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία της κεντητικής και της υφαντικής, οι στολές με όλα τα εξαρτήματα έρχονται στο ιερορραφείο για να ραφούν και να λάβουν την τελική και ολοκληρωμένη πλέον μορφή τους.