Βραβεία – Πιστοποιητικά

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς οδήγησαν στην ανάγκη απόκτησης Πιστοποιητικών Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων κατά τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 & ISO 22000, καθώς επίσης και Πιστοποιητικού Βιολογικών Προϊόντων. Η βράβευση των προϊόντων σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Ποιότητας Τροφίμων αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας αυτής!


Βραβεία

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

OLYMP AWARDS

ARISTOLEO AWARDS

ARISTOLEO AWARDS

ARISTOLEO AWARDS

ARISTOLEO AWARDS

OLYMPIA AWARDS

OLYMPIA AWARDS

OLYMPIA AWARDS

OLYMPIA AWARDS

ΕΞΠΟΤΡΟΦ AWARDS

ΕΞΠΟΤΡΟΦ AWARDS

Great Taste Awards

Great Taste Awards

Great Taste Awards

Great Taste Awards


Πιστοποιητικά