Περί Παθών

4.00 

[…] Ο λόγος περί παθών είναι πάντοτε επίκαιρος και στην πραγματικότητα αποτελεί, όπως λέγουν οι πατέρες της ερήμου, «τον δρόμο που οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών».

Ομιλώντας ο Γέροντας περί παθών, μας βοηθεί να ανακαλύψουμε ότι ο άνθρωπος είναι «η ωραιοτέρα», όπως γράφει, «αποκάλυψις του Θεού, της φιλανθρωπίας, της αγάπης και της δυνάμεώς του».

Τα πάθη, σαν κινητήριες δυνάμεις, είναι μέσα στον άνθρωπο. Η άρνηση του Θεού, η αυταρέσκεια και αυτοθεοποίηση διαστρέφουν τις δυνάμεις αυτές και τις κάνουν, από ζωοποιές, ψυχοφθόρες.

[…] Ο ριζοτόμος λόγος του Γέροντος Αιμιλιανού στον πόλεμο κατά των παθών δεν είναι αποθαρρυντικός, αλλ᾽ αντίθετα είναι αποκαλυπτικός, λυτρωτικός, παρήγορος, χαροποιός και ελπιδοφόρος. Με σαφήνεια αναλύει την ασθένεια της ανθρωπίνης βουλήσεως, αλλά και με διάκριση μας δείχνει το μονοπάτι της επιστροφής στον Θεό και μας προτείνει τους τρόπους εκείνους, με τους οποίους μέσα στην τύρβη και την καθημερινότητα του βίου, βρίσκουμε τον δρόμο προς το φως και την ελευθερία, «ως τέκνα φωτός και υιοθεσίας».

 

Από τον Πρόλογο

Σε απόθεμα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.200 kg
Διαστάσεις 14 × 20 cm
Επιμέλεια: Edition:

Ιερόν Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια
Holy Convent of the Annunciation, Ormylia

Εκδόσεις: Publications:

ΙΝΔΙΚΤΟΣ
INDIKTOS

Σελίδες / Pages:

36

ISBN:

978-960-518-461-2

Έκδοση / Edition:

Α' έκδοση – 2019
1st Edition – 2019