ΝΗΠΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΣΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟ: TÂLCUIRE LA CANOANELE MONAHALE ale sfinţilor Antonie, Augustin şi Macarie (ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ)

12.00 

Volumul Tâlcuiri la canoanele monahale cuprinde traducerea catehezelor Părintelui Emilianos Simonopetritul la canoanele monahale ale Sfinților Antonie, Augustin și Macarie. Aceste cateheze, ținute în anii 1981 și 1986 pentru monahii Sfintei Mănăstiri Athonite Simonos Petras și pentru monahiile Sfintei Chinovii a „Buneivestiri“ din Ormylia, ating cele mai variate aspecte ale vieții practice, de zi cu zi, a monahului – în mănăstire, dar și în afara ei –, înfățișează natura relațiilor dintre monahii din obște, dintre ei și Stareț, precum și atitudinea corectă duhovnicește față de diferitele slujiri din mănăstire. Nu sunt uitate nici lămurirea problemelor puse de legăturile monahilor cu părinții lor trupești, cu vizitatorii și, în general, cu mirenii, și nici precizările privitoare la purtarea monahilor în călătorie, la spital, la cumpărături sau în vizită la persoane din afara mănăstirii, cu o minuțioasă și edificatoare discuție asupra eventualelor „conflicte de conștiință“ care pot apărea cu aceste prilejuri.

Deși canoanele din acest volum au o vechime de mai bine de 1500 de ani, ele își dovedesc actualitatea prin tâlcuirea Părintelui Emilianos, care explică în mod amănunțit organizarea vieții de obște a unei mănăstiri din zilele noastre, respectând principiile Părinților de odinioară, pentru a trăi în același duh cu ei. Prin aceasta, tâlcuirile care urmează răspund numeroaselor întrebări de natură practică resimţite în monahismul contemporan, mai ales acolo unde rănile primite în timpul epocii de ateism militant încă sângerează.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.380 kg
Διαστάσεις 13 × 20 cm
ΣΕΛΙΔΕΣ:

352

ISBN:

978-606-92121-4-6

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΙΕΡΟΜ. ΑΓΑΠΙΟΣ CORBU, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ARAD