ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΣΙΣ ΘΕΟΥ: TÂLCUIRI LA SINTELE SLUJBE-DUMNEZEIASCA ÎNCHINARE AȘTEPTAREA ȘI VEDEREA LUI DUMNEZEU

12.00 

Volumul de faţă cuprinde paisprezece omilii şi cateheze, care se referă atât la descoperirea lui Hristos la slujba bisericească – mai ales la Dumnezeiasca Liturghie – cât şi la trăirea prezenţei Lui şi la învrednicirea noastră “de a primi şi de a păzi Dumnezeieştile Daruri”. (Cf. Nicolae Cavasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, 1,2)

Încă din titlul volumului Dumnezeiasca Închinare – aşteptarea şi vederea lui Dumnezeu, Părintele rânduieşte şi cultivă dispoziţia cu care cititorul se cuvine să se aplece asupra cuprinsului său: o dispoziţie iubitoare de a asculta dumnezeiescul glas care porunceşte: „Deschide, omule, ochii şi urechile tale şi ia bine aminte la câte îţi voi arăta, pentru că de aceea ai venit aici. Apoi spune şi prietenilor tăi cele pe care le vei vedea.” (cf.Iez.40,4)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος Αποστολής 0.260 kg
Διαστάσεις 13 × 20 cm
ΣΕΛΙΔΕΣ:

224

ISBN:

978-606-92121-4-1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

ΑΡΧΙΜ. ΕΛΙΣΑΙΟΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΙΕΡΟΜ. ΑΓΑΠΙΟΣ CORBU, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ARAD